อาคารต่างประเทศ

อาคาร Pusat Tenaga

 

อาคาร Pusat Tenaga 


   ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารสำนักงานที่มีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์สูง ระบบแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานในตอนกลางวันและส่วนหนึ่งจะถูกเก็บพลังงานไว้เพื่อใช้ในเวลากลางคืนสำหรับระบบทำความเย็นเป็นอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในปี ศ.ศ. 2012

หลักการออกแบบอาคาร
   1. การออกแบบระบบทางกลและระบบไฟฟ้า ของตัวอาคารระบบกรอบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้วยการเคลือบผนังสองชั้น และใช้ผนังและหลังคาที่เป็นฉนวน ใช้แสงสว่างจากภายนอก และใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ
   2. การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคาร กลางวันหลังคาจะกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคาร และในช่วงเวลากลางคืนหลังคาจะกลายเป็นหอระบายความร้อน
   3. แสงสว่างจากภายนอก แสงสว่างจากภายนอกจะช่วยลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟได้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงสว่างภายนอกให้เป็นแสงสว่างหลักในอาคาร
   4. พื้นคอนกรีตสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็น ในพื้นคอนกรีตของตัวอาคาร มีการเดินท่อระบบความเย็น ความเย็นจะถูกปล่อยจากพื้นขึ้นไปในห้องที่อยู่ด้านบนและด้านล่างตลอดช่วงเวลากลางวัน
   5. หลังคาทำงานแบบ Trickling Night Cooling Roof ระบบซิลเลอร์ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน และความร้อนถูกระบายออกทางหลังคาที่มีลักษณะเอียงลาดโดยมีน้ำไหลบนหลังคา
   6. เครื่องใช้สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ
   7. มาตรการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การปฏิบัติที่ดีและมาตรการการดูแลรักษาที่ดีสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้

ที่มา : http://rosamundwo.com/wp-content/uploads/2009/11/PTMGEO.jpg