อาคารต่างประเทศ

อาคาร Chicago Center for Green Technology เมืองชิกาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อาคาร Chicago Center for Green Technology เมืองชิกาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา


   เป็นศูนย์พลังงานของเมือง และเป็นศูนย์พลังงานสีเขียวของชิกาโก้ ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเขียวในเขตมิดเวสต์

หลักการออกแบบอาคาร
   1. หน้าต่าง ตัวอาคารประกอบด้วยหน้าต่างชนิด Low-E ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกผ่านเข้ามา
   2. ระบบแสงสว่าง ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติให้มีความสว่างที่เหมาะสมในห้อง
   3. ระบบทำความร้อนและเย็น ระบบหมุนเวียนอากาศทั้งหมดในอาคารโดยการนำอากาศภายนอกเข้ามาบริเวณใกล้พื้นล่างของอาคารและระบายอากาศออกที่บริเวณเพดาน
   4. หลังคาโปร่งแสง จะป้องกันความร้อนเข้ามาในตัวอาคารเนื่องจากเป็นฉนวน

ที่มา : http://www.farrside.com/portfolio/ARCH_Instit_CCGT_1.jpg