อาคารต่างประเทศ

อาคาร California academy of sciences

 

อาคาร California academy of sciences 


   เป็นพิพิธภัณฑ์เขียวแห่งหนึ่งของโลก เริ่มจากการมีที่จอดรถจักรยาน และสถานที่ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้านนอกอาคาร ระบบให้ความร้อนใต้พื้นอาคาร และแผงโซลาร์เซลล์

หลักการออกแบบ
   1. การใช้ดินทำหน้าที่เป็นฉนวน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นหลังคาเขียวที่มีสวนอยู่ข้างบน แต่ยังให้ประสิทธิภาพด้านความร้อนและความเย็นอีกด้วย
   2. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์ขนาด 60,000 Photovoltaic cells ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 213,000 กิโลวัตต์อาวร์คิดเป็นพลังงาน 10% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในอาคารทั้งปี
   3. การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยการเพิ่มพื้นที่กระจกบนผนังพื้นถึงเพดานกระจกที่ใช้บนผนังเหล่านี้มีส่วนผสมของเหล็กในปริมาณน้อย ซึ่งช่วยลดปริมาณแสงสีเขียวทำให้กระจกใสขึ้น
   4. ระบบความร้อนจากพื้นอาคาร ระบบท่อฝังอยู่ใต้พื้นอาคาร น้ำร้อนจะไหลอยู่ในท่อและทำให้พื้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ระบบนี้ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้โดยประมาณ 10% ต่อปี
   5. ฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน ฉนวนทำหน้าที่ป้องกันการถ่ายเทความร้อนและช่วยดูดซับเสียงได้ดีกว่าฉนวนทั่วไป

ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/California_Academy_of_Sciences_pano.jpg