อาคารภายในประเทศ

​ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

      ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน

ลักษณะ : เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งาน ของแต่ละหน่วยงาน

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ 
   1. การลดพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร : เพื่อลดพื้นที่ในการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ และงบประมาณในการก่อสร้าง
   2. หลังคา : ใช้วัสดุหลายชั้นซึ่งมีทั้งเป็นโลหะที่มีค่าสะท้อนแสงสูงหรือเป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งจะลดอัตราการถ่ายเทความร้อน
   3. ผนังเอียง : เพื่อลดการสัมผัสความร้อนจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์โดยตรง
   4. ระบบ Air Flow window :  การลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกเข้าในอาคาร โดยติดตั้งกระจกชนิดพิเศษ 2  ชั้น ให้มีช่องว่างตรงกลางเพื่อกักความร้อน
   5. ระบบน้ำสำหรับระบายความร้อน (Pond Cooling) :  ช่วยให้ใช้น้ำอย่างประหยัด คือนำน้ำในบ่อมาใช้ระบายความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศ
   6. การตกแต่งภูมิทัศน์ :  รองรับแนวคิดการประหยัดพลังงาน โดยปลูกต้นไม้ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นสบาย
   7. แสงสว่าง : นำแสงจากธรรมชาติเข้าอาคารด้วยการเปิดช่องแสงทางด้านทิศเหนือ
   8.  การผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศด้วยระบบผลิตพลังงานร่วม (Co-Generation)
   9. ระบบกักเก็บความเย็น Thermal Storage  :  มีกระบวนการผลิตน้ำเย็นเก็บไว้ในถังความเย็น เมื่อถึงเวลากลางวันจึงนำน้ำเย็นมาใช้ในช่วงเวลากลางวัน
   10. การใช้ประตูเข้า – ออกอาคาร 2 ชั้น : ช่วยกรองความร้อนที่จะไหลเข้าสู่ภายในจากการเปิด-ปิดประตู
   11. ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ Fresh Air Unit  : ดึงเอาอากาศบริสุทธิ์จากชั้นดาดฟ้าส่งไปยังเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษ 

ที่มา : http://www.pixpros.net/forums/attachment.php?attachmentid=304252&stc=1&d=1281346058