อาคารภายในประเทศ

โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 

โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์


    ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารยั่งยืน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสูง รวมไปถึงยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และเน้นการอนุรักษ์พลังงาน

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. ผนังอาคารมีผิวโค้งตามหลักอากาศพลศาสตร์ : ช่วยลดความร้อนด้านนอกอาคาร
   2. ระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ :  หากพบปริมาณก๊าซสูงจะสั่งให้ระบบช่องรับอากาศเข้ารับอากาศบริสุทธิ์
   3. รีไซเคิลระบบประปาและสุขาภิบาล
   4. การใช้ผนังกระจกรอบอาคาร ทำให้ได้รับแสงธรรมชาติ
   5.  ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา
   6. ใช้แผ่นสะท้อนแสง และโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง
   7. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยลดช่องอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์  การเพิ่มขนาดของตัวนำ การออกแบบการระบายความร้อนใหม่ การใช้ตลับลูกปืนที่ดีขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน
   8. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
   9.  ระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบปรับอากาศ
   10. ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติติดตั้งระบบ VAV (Variable Air Volume)  ในการจ่ายลมของระบบปรับอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอเพียงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่
   11.  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
   12. การผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคารจอดรถด้วยเศษอาหาร

ที่มา :  http://www.buildernews.in.th/images/detail/d29d8017.jpg