อาคารภายในประเทศ

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อยู่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. ต้นไม้ช่วยกรองความร้อนจากแสงอาทิตย์
   2. รูปทรงเป็นปิรามิด ช่วยให้อากาศพัดผ่านอาคารและระบายความร้อนที่สะสมที่ผนังด้านนอกได้สะดวก มุมลาดเอียงช่วยลดแรงปะทะของลมและการรั่วซึมของอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
   3. ชานหลังคายาว ช่วยให้ร่างกายปรับตัวจากอากาศร้อนภายนอกก่อนเข้าสู่อาคาร และประตูสองชั้นช่วยลดการรั่วไหลของความร้อนจากอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้
   4. แสงสว่างจากธรรมชาติเข้าอาคารได้มาก ต้องติดตั้งกระจกที่สกัดกั้นรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
   5. แสงสว่างและการระบายความร้อนของอาคารรูปทรงโดม จะทำให้แสงเข้าได้มากขึ้นโดยต้องติดตั้งฝ้าเพดานเพื่อช่วยกระจายแสงและดูดซับเสียง ลักษณะของโดมจะช่วยนำความร้อนที่เกิดรอบๆลอยตัวขึ้นด้านบน
   6. ระบบเปลือกอาคาร หลังคาใช้ระบบหลังคาพื้นเรียบ ผนังอาคารใช้ระบบฉนวนกันความร้อนภายนอก
   7. ระบบปรับอากาศ ในเวลากลางคืนเครื่องทำน้ำเย็นจะผลิตความเย็นสะสมไว้ในคลังน้ำแข็ง และนำความเย็นจากน้ำแข็งที่สะสมไว้มาใช้เสริมกับเครื่องทำน้ำเย็นในเวลากลางวัน ทำให้สามารถลดขนาดเครื่องทำน้ำเย็น และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของอาคารลงได้มาก
   8. ระบบจ่ายลมเย็นในระบบปรับอากาศ ใช้ประโยชน์จากระบบสะสมความเย็นด้วยคลังน้ำแข็ง ทำให้ลดขนาดของท่อและอุปกรณ์รวมทั้งการใช้พลังงานของระบบจ่ายลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง
   9. ระบบแสงสว่าง บริเวณสำนักงานส่วนอาคารด้านปิรามิดใช้ระบบอัตโนมัติในการปรับหรี่แสงของโคมไฟ
   10. ระบบท่อนำแสง ติดตั้งให้กับห้องน้ำชั้นใต้ดิน เพื่อนำแสงจากหลังคามาให้ห้องน้ำ

ที่มา : http://webboard.sanook.com/forum/?action=dlattach;topic=3715193.0;attach=1225860;image