อาคารภายในประเทศ

​อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

 

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์


   ได้รับการรับรองจากการประเมินอาคารเขียวระดับสูงสุดและโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว จึงเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาคารเขียวระดับสูงสุด LEED Platinum แห่งแรกในประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และสวนบนหลังคาคิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นการลดมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
   2. ทำเลที่ตั้งโครงการ เชื่อมตรงจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผู้อยู่อาศัย
   3. กระจกอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระจก 3 ชั้น มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้การใช้พลังงานของระบบปรับอากาศลดลง
   4. ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็น จึงช่วยลดการใช้พลังงานของระบบทำความเย็นได้มากขึ้น และช่วยให้ผู้อาศัยในอาคารรู้สึกสบายกับอุณหภูมิที่คงที่ทุกพื้นที่
   5. ติดตั้ง CO2 Sensor  คอยตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร ทำให้อากาศภายในอาคารมีความบริสุทธิ์
   6. ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร
   7. ระบบปรับระดับแสงภายในอาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ โดยปรับตามปริมาณแสงตามธรรมชาติที่ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร
   8. การนำน้ำที่ใช้แล้วภายในอาคารมาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
   9. ระบบอาคารอัตโนมัติช่วยในการตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานที่เกิดความจำเป็น
   10. ระบบลิฟท์อัจฉริยะ ยังใช้เทคโนโลยีล่าสุดของมอเตอร์ที่มีระบบการผลิตไฟฟ้ากลับเข้าระบบอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้

ที่มา : http://ww.dooqo.com/detail_page.php?sub_id=4086