อาคารภายในประเทศ

อาคาร SCG building 5 บางซื่อ กรุงเทพ

 

อาคาร SCG building 5 บางซื่อ กรุงเทพ


   เป็นอาคารประเภทสำนักงานสูง  5 ชั้นมีดาดฟ้า อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. Efficient Use of Resources ปรับปรุงโครงสร้างผนังอาคารและหลังคาอาคาร โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร
   2. Environmental Friendly ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้วัสดุอาคารที่มีตราสัญลักษณ์ Eco Value เพื่อการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
   3. Naturally Sustainable ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน

ที่มา : http://tgbi.or.th/files/news/5ZapLY2hCZFri111342.jpg