อาคารภายในประเทศ

อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ท.102

 

อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ท.102 


   มีการออกแบบระบบเปลือกหุ้มอาคารเป็นกระจก 2 ชั้น เพื่อให้ความร้อนเข้าอาคารน้อยที่สุด แต่ได้รับแสงสว่างมากที่สุด การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้านหน้าอาคาร ซึ่งเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับแสงอาทิตย์ในช่วงเช้า เนื่องจากอาคารทำมุม 45 องศากับแสงอาทิตย์

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
1. เน้นการออกแบบผังบริเวณและอาคาร เพื่อให้ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารน้อยที่สุด แต่ยังได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติมากที่สุด
2. บริเวณรอบอาคารเน้นการปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่มช่วยให้สภาพแวดล้อมรอบๆ มีความเย็น สามารถลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้
3. มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ดูดกลืนความร้อน ซึ่งจะช่วยลดการสะท้อนความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร
4. เลือกใช้กระจกที่มีคุณภาพสูง เพื่อป้องกันความร้อน การออกแบบถังเก็บน้ำและลานเฮลิคอปเตอร์ไว้ชั้นบนสุด เพื่อป้องกันความร้อนจากดาดฟ้า
5. มีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดการสะสมพลังงานความร้อนจากแสงแดด พร้อมติดตั้งเครื่องสร้างไอน้ำขนาดใหญ่
6. ส่วนสำนักงานให้หันไปทางทิศเหนือ เพื่อนำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ในการให้แสงสว่าง ในส่วนของสำนักงาน ภายในตัวอาคารออกแบบให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

 ที่มา : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=829522&page=10