อาคารภายในประเทศ

อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

 

อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ


   มีหลักการ 3 ความยั่งยืน ได้แก่ เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของเครือธนาคารกสิกรไทย สามารถรองรับการขยายธุรกิจของเครือ และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพื้นที่สำรองในการทำงาน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

แนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุง
   1. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าทั้งหมดและหลอดไฟ LED รวมทั้งดึงแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร
   2. ระบบปรับอากาศ ออกแบบให้เกิดการไหลเวียนอากาศภายนอกสู่ภายใน ผสานระบบเครื่องปรับอากาศ
   3. กระจกรอบตัวอาคารเป็น Insulated Laminate ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารและตัดแสงสะท้อนได้
   4. กรอบอาคาร ใช้ฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลง
   5. ระบบน้ำ นำน้ำที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
   6. อุปกรณ์สำนักงานไม่ใช้กาวที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พรมทำจากวัสดุรีไซเคิล

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/