อาคารภายในประเทศ

​อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. การเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เช่น ผนังภายนอก ใช้แผ่นผนังหล่อสำเร็จรูป คอนกรีตผสมใยแก้ว หรือผนัง Glass Fiber Reinforced Concrete แทนการใช้หินแกรนิตธรรมชาติ
   2. โครงสร้างเป็นแนวยาวรับแสงทั้งจากทิศตะวันออกและตกอย่างเต็มที่ จึงใช้กระจก 2 ชั้น ชนิดกระจก Low-e  ซึ่งเคลือบสารฉนวนกันรังสีอินฟราเรด
   3. ระบบไฟฟ้าใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับบัลลาสต์โลลอสต์
   4. ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ VSD
   5. มีช่องแสงส่องผ่านเข้าถึงกลางอาคารได้

ที่มา : http://nitipat934.blogspot.com/