ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

เปิดรับสมัครอบรมโปรแกรม BEC New Version ระบบออนไลน์ Web-based

เปิดรับสมัครอบรมโปรแกรม BEC New Version ระบบออนไลน์ Web-based

- ครั้งที่ 1 วันอังคาร, พุธที่ 11 -12 ธันวาคม 2561
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์, อาทิตย์ที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561

เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง E12-202 ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง กทม.

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนรอบละ 50 คน !!
ลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/DFNnJKQXgP40ofPd2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E