ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
409 สมาคมฝรั่งเศส บริษัท เบนชิค จำกัด 18 เมย. 2562
410 ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด 18 เมย. 2562
411 อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 18 เมย. 2562
412 VERY LASALLE CONDOMINIUM บริษัทิ ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด 01 พค. 2562
413 อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ บริษัท Gateway Architects จำกัด 14 พค. 2562
414 มารินาแจด คอนโดมิเนียม บริษัท เคแปลน จำกัด 15 พค. 2562
415 ปิยพัทธ์เพลส คอนโดมิเนียม บริษัท เคแปลน จำกัด 15 พค. 2562