อาคารต่างประเทศ

 • ​อาคาร Council House 2 ประเทศออสเตรเลีย
  เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด คือ 6 ดาวสีเขียวจาก Green Building Council of Australia เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารหลังเก่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง 85%
 • อาคาร ไทเป 101 ประเทศไต้หวัน
  เป็นอาคารอัตโนมัติและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการลดลงโดยประมาณ 10% ของการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และปริมาณขยะ
 • อาคาร California academy of sciences
  เป็นพิพิธภัณฑ์เขียวแห่งหนึ่งของโลก เริ่มจากการมีที่จอดรถจักรยาน และสถานที่ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้านนอกอาคาร ระบบให้ความร้อนใต้พื้นอาคาร และแผงโซลาร์เซลล์
 • อาคาร Chicago Center for Green Technology เมืองชิกาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เป็นศูนย์พลังงานของเมือง และเป็นศูนย์พลังงานสีเขียวของชิกาโก้ ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเขียวในเขตมิดเวสต์
 • อาคาร Centre for Sustainable Energy Technology (CSET) ในประเทศจีน
  เป็นอาคารที่คาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Building) แห่งแรกของประเทศจีน อาคารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเน้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน การสร้างพลังงานขึ้นมารวมถึงการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุในท้องถิ่นที่มีพลังงานสะสมต่ำ
 • อาคาร Pusat Tenaga
  ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารสำนักงานที่มีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์สูง ระบบแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานในตอนกลางวันและส่วนหนึ่งจะถูกเก็บพลังงานไว้เพื่อใช้ในเวลากลางคืนสำหรับระบบทำความเย็นเป็นอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในปี ศ.ศ. 2012
 • อาคาร Elithis Tower
  สามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงหกเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างของสำนักงานทั่วไป ตัวอาคารส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้เปิดรับและกระจายแสงจากภายนอก ใช้กระจกที่เป็นฉนวนความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและความร้อน
 • ​อาคาร Kroon Hall ของมหาวิทยาลัยเยล
  เป็นสัญลักษณ์ของอุดมคติของมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงการพัฒนาล่าสุดในเทคโนโลยีสีเขียว
 • อาคารพลังงานศูนย์ (Zero Energy Building, ZEB) ในประเทศสิงคโปร์
  อาคารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่รวมกันของเทคโนโลยีอาคารสีเขียว
 • อาคาร Pearl River Tower ในประเทศจีน
  เป็นตัวอย่างของอาคารที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์ อาคารหลังนี้มีต้นทุนด้านพลังงานต่ำที่สุดโดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการก่อสร้างที่ล้ำสมัย ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลม แผงโซลาร์เซลล์ ระบบพื้นเย็น ซึ่งทั้งหมดนี..