อาคารภายในประเทศ

 • ​อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ​อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
  มีหลักการ 3 ความยั่งยืน ได้แก่ เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของเครือธนาคารกสิกรไทย สามารถรองรับการขยายธุรกิจของเครือ และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพื้นที่สำรองในการทำงาน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
 • อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ท.102
  มีการออกแบบระบบเปลือกหุ้มอาคารเป็นกระจก 2 ชั้น เพื่อให้ความร้อนเข้าอาคารน้อยที่สุด แต่ได้รับแสงสว่างมากที่สุด การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้านหน้าอาคาร ซึ่งเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับแสงอาทิตย์ในช่วงเช้า เนื่องจากอาคารทำมุม 45 องศากับแสงอาทิตย์
 • อาคาร SCG building 5 บางซื่อ กรุงเทพ
  เป็นอาคารประเภทสำนักงานสูง 5 ชั้นมีดาดฟ้า อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552
 • อาคารสภาสถาปนิกแห่งใหม่
  การออกแบบอาคารหลังนี้จึงคำนึงไปที่เรื่องของอุณหภูมิภายและภายนอกอาคารโดยปรับสภาพแวดล้อมรอบอาคารให้มีต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนจากแสงแดด รวมไปถึงการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและไม่สะสมความร้อนในอาคาร เพื่อช่วยลดพลังงานที่ใช้ทำความเย็นให้แก่ตัวอาคาร
 • ​อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
  ได้รับการรับรองจากการประเมินอาคารเขียวระดับสูงสุดและโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว จึงเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาคารเขียวระดับสูงสุด LEED Platinum แห่งแรกในประเทศไทย
 • อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
 • อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
  อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
  ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารยั่งยืน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสูง รวมไปถึงยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และเน้นการอนุรักษ์พลังงาน
 • ​ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน