ความรู้ BEC

 • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  ในปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำถามที่พบบ่อยมีดังนี้ ถาม : การเลือกสีวัสดุในระบบเปลือกอาคาร ตอบ : การลดความร้อนด้วยการทาสี ควรใช้สีอ่อน (สีครีม สีเขียวอ่อน หรือสีฟ้าอ่อน)..
 • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  FAQ คำถามที่พบบ่อย
 • กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร
  การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร
 • เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้แสงธรรมชาติ
  เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้แสงธรรมชาติ
 • เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
  เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
 • เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน
  เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน
 • การชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
  การชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 • การวิเคราะห์การใช้พลังงานรวมอาคาร
  การวิเคราะห์การใช้พลังงานรวมอาคาร
 • โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร BEC
  โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร BEC
 • โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร Building Energy Code Software: BEC Software
  BEC เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการตรวจและประเมินการออกแบบอาคารว่าเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่ รวมทั้งช่วยสถาปนิก/วิศวกร ในการกำหนดแบบอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำค่าต่างๆที่จำเป็นป้อนลงในโปรแกรม เช่น ชนิดของวัสดุก่อสร้าง กรอบอาคารที่ใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับ..