Clip Vdo

 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
  พบกับ ความแนวความคิดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดย ผู้บริหาร จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : คอนโด The TREE จรัญสนิทวงศ์ 30
  พบกับตัวอย่างอาคารอนุรักษ์พลังงาน คอนโด The TREE จรัญสนิทวงศ์ 30 โดย บริษัท พฤกษา เรีบลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : คอนโด Ideo O2 บางนา
  พบกับ ตัวอย่างอาคารอนุรักษ์พลังงาน คอนโด Ideo O2 บางนา โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : คอนโด The Parkland จรัญ - ปิ่นเกล้า
  พบกับตัวอย่างอาคารอนุรักษ์พลังงาน คอนโด The Parkland จรัญ - ปิ่นเกล้า โดย บริษัท นาราย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : คอนโด The Selected เกษตร - งามวงศ์วาน
  พบกับตัวอย่างอาคารอนุรักษ์พลังงาน คอนโด The Selected เกษตร - งามวงศ์วาน โดย บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน : ฉนวนกันความร้อน
  พบกับนวัตกรรมและความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน จาก บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์และก่อสสร้าง จำกัด
 • กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
  กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ วันที่ 11 กันยายน 2561 พพ. เร่งเครื่องยกระดับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร (BEC) ชูปี 61 มอบฉลากรับรอง (BEC Awards) 18 อาคาร จากการตรวจประเมิน 114 อาคาร 33 หน่วยงาน ..
 • BEC Center
  แนะนำ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน