ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”
  งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ..
 • งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน งานสัมมนาชี้แจ..
 • BEC การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน สถาปนิก 62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green
  งานสถาปนิก' 62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green โดยมีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...
 • แถลงผลโครงการโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินแบบ อาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอ..
 • งานแถลงผลการดำเนินโครงการ BEC ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอธิบดี พพ. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงา..
 • งานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับการประกาศผลจากกิจกรรมประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พ..
 • เปิดรับสมัครอบรมโปรแกรม BEC New Version ระบบออนไลน์ Web-based
  โปรแกรม BEC ระบบ Web-based เป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลรายงานผ่านเว็บบราวเซอร์
 • การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”
  งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น KMITL Young Innovative Award..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โดยในปีนี้ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 18 อาคาร ประกอบด้วยฉลากระดับดีเด่น จำนวน 1 อาค..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเการรออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ๋ SCG เชตบางซื่อ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบ..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่องกฎหมายอาคารอนุ..